vector-blue-black-and-white-background-ai-eps.jpg

รับยิง-รับสอน

Google ads สายเทา

สายเทาทั้งหลายที่มีปัญหาทำโฆษณา Google ads อย่าพลาดโอกาสในการ โกยลูกค้า กับแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก ติดต่อ หาเรา รับคำปรึกษาฟรี

google_04.png

GOOGLE ADS สายเทา

Google ads สายเทา ทำให้คุณยืนเป็นร้านค้าเป็นเจ้าแรก ในคำค้นหาขอลูกค้าที่เข้ามาตามหาคุณ

ข้อดีของการทำโฆษณา Google Ads

กำหนดช่วงเวลาโฆษณา Google มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรกำหนดเวลาโฆษณา Google Ads แค่บางช่วง กับ ปล่อยให้ออนไลน์ 24 ชม. แบบไหนดีกว่ากันการที่มีผู้ใช้บริการค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ของ Google เป็นจำนวนมาก ดังนั้น Google Ads จึงเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการปรับปรุงกลยุทธ์ของแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และทำให้ให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยการทำโฆษณาบน Google ที่เป็น

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใช้ใช้เพื่อทำการค้าหา

Google Ads (AdWords) คือ?

"Google Ad" หรือชื่อเดิม "Goolge AdWords" เป็นโปรแกรมลงโฆษณากับทาง Google โดยโฆษณาจะไปปรากฏทั้งในหน้าผลการค้นหา (Search Result Page) ของ Google และในหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายของทาง Google โดยเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น อายุ เพศ สถานที่

การลงโฆษณากับ Google Ads (AdWords) สามารถแบ่งได้ 2 วิธี คือ

Google SEM  หรือ PPC (Pay Per Click)

Google SEM หรือ PPC (Pay Per Click) เป็นการลงโฆษณาแบบข้อความบนหน้าผลการค้นหา (Search Result Page) ของ Google Search เช่น google.com, google.co.th โดยต้องกำหนด Keyword ที่ใช้ค้นหาใน Google เพื่อให้แสดงโฆษณาขึ้นมา และต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อมีการคลิกโฆษณาซึ่งเรียกว่า CPC (Cost per Click) ราคาต่อคลิกจะขึ้นอยู่กับ Keyword ที่เลือกและปัจจัยอื่นๆ เช่น คุณภาพของโฆษณาและหน้าเว็บไซต์ปลายทาง เป็นต้น

GDN (Google Display Network)

Google GDN (Google Display Network) เป็นการลงโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอกับทางเว็บไซต์ของ Google เช่น Google Finance, Gmail, Blogger, Google Maps, และ YouTube รวมทั้งเว็บไซต์เครือข่าย เช่น sanook.com, mthai.com, kapook.com สามารถเลือกการคิดค่าโฆษณาได้ 2 แบบ คือ 1. เมื่อมีการคลิ๊กโฆษณา หรือ CPC (Cost Per Click) และ 2. เมื่อมีการแสดงโฆษณาครบทุก 1,000 ครั้ง หรือ vCPM (Cost Per Thousand Viewable Impressions)

รูปแบบของโฆษณา GDN (Google Display Network)

รูปแบบของโฆษณา ของ GDN (Google Display Network) มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่

 

1. Text Ads

โฆษณาแบบข้อความสั้นๆ ประกอบด้วย หัวข้อ เนื้อหา 2 บรรทัด และ URL

2. Image Ads / Banner ads

โฆษณาแบบรูปภาพหรือแบนเนอร์ ซึ่งมีขนาดที่ได้รับความนิยมอยู่ 5 ขนาด

3. Rich Media Ads

โฆษณาแบบรูปภาพซึ่งเป็นแบบ Interactive หรือ Animation

4. Video Ads

โฆษณาในรูปแบบวิดีโอซึ่งสามารถเล่นได้เอง

4-Mock-upwebsiteIndustry-tourism-page_11.png

01

เลือกคีย์เวิร์ด

เลือกคีเวิร์ดตามกลุ่มเป้าหมายของสินค้า ที่ต้องการโปรโมท

02

วิเคราะห์ความเป็นไปได้

วิเคราะห์คีเวิร์ดหลักและค้นหาคีเวิร์ดรอง ด้วยเครือมือที่น่าเชื่อถือและทรงประสิทธิ์ภาพ เพื่อแสดงความเป็นไปได้ในการเข้าถึง

9.Mock-upwebsiteseo-audit-page_11.png
4-Mock-upwebsiteIndustry-tourism-page_19.png

03

ใช้เทคนิคขั้นสูงในการทำงาน

ใช้เทคนิคในการทำงานขั้นสูง โดยที่โฆษณายังทำงานต่อ

04

รีพอร์ตและวัดผล

รีพอร์ตการทำงานและวิเคราะห์แนวทางตามความน่าจะเป็น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

3-Mock-upwebsiteIndustry-ecommerce-page_31.png